Privacy perikelen

 

Er is veel te doen in Nederland over privacy bescherming.

Wij als p.v. Airsport publiceren meerdere namen en adressen van leden in de rubriek kweekregister.

Uitdrukkelijk moet ik vermelden dat al deze vermelde liefhebbers, zelf hebben aangegeven, deze tekst te publiceren.

Nu de discussie is opgelaaid over persoonsgegevens, kan ieder vermeld lid uit deze rubriek, zich laten schrappen, indien hij dat wenst.

Zo ja, graag een mailtje naar het Airsport secretariaat

 

24-05-2018
Gerard Olsthoorn.
voorzitter p.v. Airsport

Ringen 2018 - ZE ZIJN ER !!!!!

Eindelijk de ringen voor 2018 zijn in Zevenhoven.

Opgehaald in Veenendaal.

Wij wilden niet de levering van maandag afwachten.

Wie deze ringen urgent nodg heeft kan deze in Zevenhoven afhalen.

Wel even bellen, anders gaan ze met de post mee.

 

 

 

 
 

Slap excuus ringen fabrikant aan NPO

 

Zwak en onduidelijk bericht van Belgische ringen fabrikant aan de NPO.

Tot op heden geen ringen ontvangen !!!

Geen duidelijke informatie wanneer de ringen 2018 geleverd kunnen worden.

 

Gerard Olsthoorn - ringenadministrateur p.v. Airsport
18 januari 2018

 

 

 

 

Ringen problematiek 2018

 

Het is triest, maar het NPO kan niet tijdig de duivenringen 2018 leveren.

Normaliter, leveren wij de ringen oudejaarsdag, bij het postkantoor aan.

Deze worden aangetekend verstuurd. 2 januari vallen deze ringen gewoonlijk op de deurmat bij de Airsportleden.

Het uitleveren  van de ringen wordt nu enige weken later. Het NPO heeft beloofd de ringen 12 januari te leveren.
Als ze deze belofte waarmaken, kunnen onze leden 15 januari hun ringen thuis verwachten.

Dat deze onvolkomenheid, veel problemen veroorzaakt, is duidelijk. Meerdere Airsportleden koppelen in december.
Eieren en jonge pulletjes liggen reeds in de schaal. Voor een aantal leden heeft het NPO ringen (zonder eigendomsbewijzen) opgestuurd.

We zullen de komende tijd eens bezien wat deze 'move' onze vereniging, extra heeft gekost.

Sorry, voor het ongemak.

31 december 2017

Programma Keizer van de Show 2017-2018

 

Meetellend voor het kampioenschap 'Keizer van de Show'

03 nov. - 04 n0v. 2017            Gemert

10 nov. - 11 nov. 2017            Boxmeer

17 nov. - 18 nov. 2017         Boxmeer

24 nov. - 25 nov. 2017         Gemert

01 dec. - 02 dec. 2017         Gemert

08 dec. - 10 dec. 2017         Rosmalen  (Autotron)

15 dec. - 16 dec. 2017         Gemert

12 jan. - 13 jan. 2017           Gemert

19 jan. - 20 jan. 2017           Gemert (Open Nederlands Kampioenschap 4-tallen)

Lokaties:
5421 SK  Gemert  Sportlaan 25
5831 AB  Boxmeer Graafseweg 36

Voor deelname en/of informatie:

J. Verwegen
Tel: 0413-274660 / 06-12782933

Email: j.ver55@hetnet.nl

Dit jaar is het NPO ontzettend traag met het verzenden, betreffende de gegevens ringen voor 2018.

Afgelopen vrijdag 22 september j.l. heeft men eindelijk iets van zich laten horen. 

Op voorhand hebben wij gegokt over de ringenprijs en de uiterste besteldatum.
Het is ondoenlijk in een kort tijdsbestek alle 80 Airsport leden (verspreid over geheel Nederland) te bereiken.

Inmiddels hebben alle leden een ringenbestelformuler per mail of per post ontvangen. Deze zijn verstuurd 20 september. Het tijdsbestek is kort, echter de opgaven van de benodigde ringen, dienen 5 oktober 2017 binnen te zijn.

Als iedereen direct zijn ringen-opgave retouneert, kunnen wij deze inboeken op de NPO site.
Dank voor de snelle reactie !!!

p.s. zoals in de mail reeds is aan gegeven : de ringenprijs is 'gelukkig' door het NPO op € 0,50 bepaald.


Zevenhoven, 23 september 2017
Gerard Olsthoorn 0172-537290

 

 

 

 

In memoriam  Willem van der Veer

 

In de avond van 20 januari 2017, is erelid Willem van der Veer,  op 81 jarige leeftijd overleden.

Willem was, vanaf 24 januari 1971mede oprichter en bestuurslid van p.v. Airsport.

Vele functies heeft hij in het verleden vervuld, zoals secretaris, penningmeester en tentoonstelling organisator.

Al die jaren was Willem een inspirerend persoon, die nagenoeg al het verenigingswerk tot in de puntjes verzorgde.

Veel hebben wij als p.v. Airsport aan hem te danken.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Lenie en zijn dochters.

 

Bestuur p.v. Airsport

2017-01-21

Verzending ringen 2017

 

De duivenringen voor 2017 zijn afgeleverd door het NPO.

Op het laatste moment zijn er nog duivenliefhebbers lid geworden van p.v. Airsport. 
Hierdoor is de oorspronkelijke bestelling ringen verhoogd.

Wij zijn uitgekomen op 7540 ringen, een respectabel aantal.

De ringen zijn de laatste dagen van december uitgezocht, verdeeld en in zakken gedaan. Oudejaarsdag worden de ringen afgeleverd bij het postkantoor en daarna aangetekend verstuurd.

Jammer dat een aantal leden hun financiële verplichtingen niet hebben voldaan. Eind september ringen bestellen, daarna begin december bericht ontvangen dat het ringengeld niet binnen is, ondanks dat p.v. Airsport hun ringen reeds betaald heeft aan het NPO. Nu zijn er nog steeds leden die niets van zich laten horen. Hun ringen staan verdeeld, ingezakt en voor verzending klaar gemaakt.

Onverteerbaar dat deze personen geen enkele reaktie kunnen opbrengen, terwijl het bestuur belangeloos het werk verricht. Uiteraard worden de ringen niet verstuurd, als het financiële probleem niet is opgelost 

Alle leden een gezond en voorspoedig 2017 toegewenst.

Gerard Olsthoorn
Voorzitter / ringenadministrateur p.v. Airsport

30 december 2016

 

Paramyxo

 

Paramyxovirus

 

Na een redelijk stilte is in geheel Europa het paramyco virus weer redelijk actief.

In België en Engeland zijn er zelfs grote problemen.

Een bedreiging voor de duivensport. De mogelijk bestaat dat dierwelzijn organisaties hierop anticiperen. Dit moeten wij niet over ons heen laten komen. Wellicht bedreigt dit op langere termijn de wedvluchten en de tentoonstellingen.

In nagenoeg heel Europa is een paramyco enting in de postduivensport verplicht. In het wedvluchtreglement van de NPO is dit formeel geregeld. Men mag immers niet deelnemen aan vluchten wanneer de duiven niet zijn ingeënt.

Dit geldt ook voor het deelnemen aan tentoonstellingen.

De entingen dienen gecontroleerd te worden door de basisverenigingen.

Vaak komen problemen voort doordat liefhebbers hun duiven, die niet aan wedstrijden deelnemen (meestal de  kweekduiven) niet meer enten.

Ook ‘duivenmelkers’ die geheel niet aan wedstrijden deelnemen, zoals houders van kleurpostduiven, tentoonstellingduiven en niet aan een vereniging gebonden duivenliefhebbers, zijn vaak de bron van deze ziekte.

Doe uw duiven het niet aan deze virus op te lopen.

Laat uw duiven enten.

Het is een afschuwelijk en triest gezicht om besmette duiven te zien lijden.

 

Juni 2016

Showduiven, een passie !

 

Showduiven, een passie!!!!

Beste lezer,

Einde showseizoen 2015/2016

Mijn seizoen zit er, na gisteren met het Open Nederlands Kampioenschap in Baexem op.

Zo’n 12 weken zijn we in de strijd gewikkeld geweest voor de kampioenschappen van de Keizer van de Show, de Nationale Manifestatie in Houten en het ONK in Baexem. Iedere week, voor mij, gemiddeld een 400 kilometer rijden om je gevleugelde vrienden in te zetten in Gemert, Boxmeer, Houten en in Baexem. Heerlijk om met gelijkgestemden, zowel mannen als vrouwen, de degens te kruisen.

Er kan er maar één de beste zijn. Toch heeft iedereen evenveel kans.

Vriendschap/Familie

Geweldig is ook de vriendschap en het respect dat deze liefhebbers aan de dag leggen. Graag praat men over zijn/haar duiven, hoe men ze verzorgt, hoe men ze klaarmaakt voor de wedstrijd. Dat is leuk. 

Het gaat iets te ver om te zeggen dat we familie van elkaar zijn. Wel mag je stellen dat we allemaal  gek zijn van de liefhebberij. Een beetje getikt mag je ons ook noemen.

Poedelprijs

Zo krijg men een of meerdere (jonge) duiven als poedelprijs van de Keizer van de Show van dat jaar, wanneer jij als allerlaatste in de competitie bent geëindigd.
Persoonlijk ben ik er dit jaar al heel goed mee geweest. Dát is ook liefhebberij. Het gaat niet om grote sommen geld. Men gunt elkaar wat.

Persoonlijk

Ondanks dat ik geveld ben door de vervelende ziekte en afgelopen jaar operaties heb moeten ondergaan, heb ik toch iedere week meegedaan met de wedstrijden georganiseerd door de Keizer van de Show. En dan is het leuk om, ondanks alles, terug te kunnen kijken op een redelijk goed verlopen wedstrijdseizoen.

Duivenplezier

Maar bovenal zijn het de duiven die me dagelijks plezier en blijdschap geven. En mijn neus krulde als ik weer eens een prijsje meepikte. Dat was de kers op mijn taartje.

Mijn slotwoord

Wat ik wil zeggen is: ”Allemaal bedankt voor de gezelligheid, de aandacht, de liefde voor de duiven, het organiseren van de wedstrijden, het mogelijk maken van deze mooie tak van liefhebberij".

Schreeuw het uit: “Begin vandaag nog met Showduiven. Niet MORGEN maar VANDAAG!”

 

Hein van Mol

Rijen, 17 januari 2016

Doorzoek de website

© 2013 Alle rechten voorbehouden.