Historie

Oprichting en Doelstelling

P.V. Airsport is opgericht op 24 januari 1971 en is aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie onder verenigingsnummer 9010 alsmede ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V 40594149. De statuten zijn notarieel vastgelegd. Doordat de vereniging niet deelneemt aan wedvluchten voor postduiven, heeft p.v. Airsport een ledenbestand verspreid over geheel Nederland. Hierdoor kan iedereen, ongeacht woonplaats binnen ons land, lid worden. De vereniging stelt zich ten doel om het houden van postduiven als liefhebberij te bevorderen. Hiervoor maakt de vereniging o.a. reclame bij liefhebbers van andere duivenrassen en dieren. Om deze liefhebbers te bereiken organiseert de vereniging haar postduiven tentoonstellingen zoveel mogelijk in samenwerking met kleindierententoonstellingen. Voorts behartigt de vereniging de belangen van postduivenliefhebbers die niet aan wedvluchten willen of kunnen deelnemen. Tevens zijn wij er voor 'melkers' die postduiven houden uit pure liefhebberij of postduiven houden als tentoonstellingsduif en/of kleurpostduif. 

Via periodieke toezending van een clubblad met adressen van leden biedt de vereniging mogelijkheden om onderling in contact te komen. Alle leden worden via Airsport lid van de Nederlandse Postduiven Organisatie waardoor de leden in de gelegenheid worden gesteld om jaarlijks ringen voor de jonge duiven te bestellen.

Doorzoek de website

© 2013 Alle rechten voorbehouden.